Tag: pod บุหรี่ไฟฟ้า

pod บุหรี่ไฟฟ้า

อันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า เหตุบุหรี่ไฟฟ้าระเบิดคาปากเด็กวัยรุ่นอเมริกันอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า เหตุบุหรี่ไฟฟ้าระเบิดคาปากเด็กวัยรุ่นอเมริกัน

งานวิจัยที่ศึกษาผลต่อสุขภาพในระยะยายของ pod บุหรี่ไฟฟ้า และจนปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปว่าบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลอันตรายต่อตัวผู้สูบอย่างไรบ้าง เพราะมีงานวิจัยมากเกิดขึ้นเรื่อยๆ ต่างก็ชี้ให้เห็นโทษของ pod บุหรี่ไฟฟ้า ทั้งผลต่อระบบหลอดเลือด ทำให้ปอดอ่อนแอ เสี่ยงต่อการเป็นถุงลมโป่งพอง รวมถึงผลต่อสุขภาพในระยะยาวที่ยังไม่มีข้อสรุป  ซึ่งแท้จริงแล้ว pod บุหรี่ไฟฟ้า ไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่กล่าวอ้างกัน อย่างตัวน้ำยาของ pod บุหรี่ไฟฟ้า เองที่ผู้ผลิตอ้างเสมอว่า มีสารเคมีแค่ 4 ชนิด ขณะที่บุหรี่ธรรมดามี 6-7 พันชนิด ซึ่งดูแล้วแตกต่างกันเยอะ แต่ความจริงแล้วไม่ได้มีแค่ 4 ชนิด แม้จะใส่สารไปแค่ 4 ชนิดจริง แต่เมื่อสารเข้าสู่ร่างกายจะเกิดการแตกตัวออกไปอีกจำนวนมาก เช่น โพรไพลีนไกลคอล ซึ่งเป็นสารตัวทำละลายในน้ำยา ก็สามารถแตกตัวเป็นสารก่อมะเร็งเป็นต้น เนื่องจาก pod บุหรี่ไฟฟ้า ไม่มีมาตรฐานการผลิต เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายประเทศยังไม่ยอมรับ จึงไม่มีการควบคุม   ข่าวเมื่อปี่ที่แล้ว วันที่ 20 มิ.ย  2019 เหตุบุหรี่ไฟฟ้าระเบิดคาปาก เด็กวัยรุ่นอเมริกันอายุ 17 ปี ขณะกำลังสูบอยู่ในรถรางขนส่ง ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส