Tag: บ้านเดี่ยว ราคาถูก คุณภาพสูง

บ้านเดี่ยว ราคาถูก คุณภาพสูง

บ้านเดี่ยวกับบ้านแฝด คือ อะไร ต่างกันอย่างไร?บ้านเดี่ยวกับบ้านแฝด คือ อะไร ต่างกันอย่างไร?

เมื่อพูดถึงเรื่อง ”บ้าน” แล้ว เชื่อว่าทุกคนคงรู้ดีว่าโดยพื้นฐาน บ้านของคนไทยนั้นสร้างแบบ “บ้านเดี่ยว” มาแต่โบราณเช่นเดียวกับบ้านของผู้คนทั่วโลก แม้บ้านจะมีขนาดเล็กลงตามลักษณะครอบครัวเดี่ยวที่เกิดในสมัยใหม่ และมีหลายรูปแบบมากขึ้นเช่น “บ้านแถว” หรือทาวน์เฮ้าส์ หรืออาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม แต่บ้านเดี่ยว ราคาถูก คุณภาพสูงก็ยังเป็นบ้านแบบพื้นฐานที่ทุกคนปรารถนา ด้วยความเป็นส่วนตัว มีอิสระในการออกแบบ และบ่งบอกสถานะที่มั่นคง แต่ยังมีบ้านอีกแบบหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักดีนักคือ “บ้านแฝด” เรามาดูกันว่าบ้านแฝดเป็นอย่างไร   1.บ้านแฝดคืออะไร บ้านแฝดจะมีลักษณะคือ ผนังด้านใดด้านหนึ่งของบ้านจะต้องติดกันเท่านั้น ในส่วนที่ไม่ติดกันจะต้องห่างจากเขตที่ดินไม่ต่ำกว่า 2 เมตร แต่ก็จะเห็นว่าบางโครงการถูกดัดแปลงให้ส่วนที่ติดกันอยู่ใต้ดิน หรือบริเวณห้องครัวหลังบ้าน ทำให้บ้านแฝดลักษณะนี้มีโอกาสตั้งราคาสูงกว่าบ้านแฝดทั่วไป  2.บ้านเดี่ยวกับบ้านแฝดต่างกันอย่างไร?  ก่อนอื่นมาดูนิยาม บ้านเดี่ยวในทางกฎหมายก่อนครับ บ้านเดี่ยวจะต้องสร้างบนที่ดินไม่ต่ำกว่า 50 ตารางวา ต้องเว้นระยะห่างจากตัวบ้านทุกด้านไม่ต่ำกว่า 2